Przy-stawanie / bycie razem

1.
Jak oczy dziecka
Zwrócone
W rodziców stronę

Tak oczy nasze
Zwrócone na Boga
W każdym czasie

Tak też oczy
Bożej dziatwy
Zwrócone
W stronę Matki

2.
Zwrócić się
W czyjąś stronę
To patrzeć razem

Tak ja z żoną

Przy-stawanie
Przy sobie trwanie
Przy sobie się zatrzymywanie

Image

Na zdj. Obrazek rodzajowy
Gołąbki zwrócone w swoją stronę
Patrzące razem
Wobec siebie wzajemnie

Dziś Matki Kościoła
Zwracajmy się do Niej

Małe TGD i Roksana Węgiel – Nie z tej ziemi

🙂