Dobra i zła / walka

Fortuna kołem się toczy
Jasne dni po ciemnej nocy

Porażki i sukcesy
Ekscytacje i depresje

Wszystko idzie w parze
Raz zło raz dobro przeważa

Raz trudności więcej
Innym razem zwycięstwa piękne

Mimo tych różnych stanów trwań
Zwiększa się w świecie suma dobra

Dobro jest ziarnem większym
Niż kąkol synów kłamstwa

Żyć trzeba mimo tych zmienności
W spokojności i ufności

Zło nie przemoże dobra
Mimo pozorów tego klęska jego będzie zupełna

Dobro rośnie jak mocne drzewo
Które w naporze burz i spiekocie słońca hartuje swą siłę i piękno

Trudne doświadczenia
Paradoksalnie przyczyniają się tylko do naszego zbawienia

Na zdj. Zachodnie niebo na działkach /
Pośrodku elektryczna lampa /
Kiedy światło dnia przemija /
Elektryczność człowiekowi powinna się przyczyniać //
*Nauka z tego prosta /
Dobru naturalnemu trzeba pomagać w każdy możliwy sposób.

Zdjęcie