Cenni / jesteście

Bracia i siostry
W wierze
Według krwii pokrewieństwa
W człowieczeństwie

W oczach Bożych jesteście cenni

Mam w sobie przepaść
To troska o was
Od tych bliżej po tych i dalej
Wy też pewnie macie
W sobie różne przepaście

Na które wpływu nie mamy
Których nie da się kontrolować
Oddajcie to Panu
W serca odruchu czystym

Dziś ponoć św. *Hart-mana*
Każde chyba *serce człowieka*
Stać na poruszenie dobra

Matko Życia z Guadeloupe
Dziś wspominana Matko Pana
Niech życia nasze i bliskich
Będą tobie bliskie

Tam gdzie nie ogarniam
Bądź Matko tam
A ja zawsze jestem
Z tymi dalej i bliżej
Na zasadzie serca pamięci

Na zdj. Jezus nauczał uczniów
W kaplicy cmentarza w Turośli
Tak On i tak naucza
Niech trafia do serc
Jego prawdziwa nauka
O prostocie serca i pokorze
Jezu ufam Tobie

Hej – Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan (Impresja Katarzyny Nosowskiej)