Immaculatam Virginis / Koncept Panienki Najświętszej…  Dla nas /

Tylko Jedna jest z ludzi całkowicie bezgrzeszna
Maryja Niepokalanie Poczęta

Tylko Jedną mógł Bóg wybrać na Matkę Swą
Maryję Niepokalanie Poczętą

Tylko Jedna mógł Syn za Matkę dać nam
Niepokalanie Poczętą Maryję
Matkę nam

Tylko Jedna jest droga najbezpieczniejsza do Boga
Maryja Niepokalanie Poczęta
Drogowskazy daje nam święte

Tylko Jedna może być ziemi i nieba Królowa
Maryja Niepokalanie Poczęta
Tak ziemi i niebu droga

Tylko Jedną w świętości zrównał z Sobą Bóg
Niepokalanie Poczętą Maryję
Świętości dla nas wzór

Tylko Jedna może być Pośredniczka Najlepsza
Maryja Niepokalanie Poczęta

Ps. 1
Niech wszystko co żyje
Odda cześć i chwalę Maryi

Ps. 2
Nic tak jak białe kwiaty i zieleń nie wskazuje lepiej
Na czystość i niewinność świętość
Maryi Niepokalanie Poczętej

Takie kwiaty Jej ofiarowywać
I modlitwami płatków róż
Przez Zdrowaś obsypywać

Ps. 3
Bo tylko Jedno jest
Niepokalanie Poczęte Serce
Obok najpiękniejsze tam gdzie
Jezusa Najświętsze Serce.

Zdjęcie użytkownika Wojsko Maryi - MI.