Każdego dziecka życie poczęte / jest łaską Ducha Świętego

Ewangeliczne Ducha Świętego działanie
Zaczyna się od Zwiastowania
Czyż to nie ciekawe
Ma to swoje przełożenie

Chwila w której kobieta dowiaduje się o tym
Że ma być matką
Jest takim małym zwiastowaniem
Duch Święty przez jej dzieciątko chce działać
I kobieta może lub nie
Wolę Bożą dla swego życia
Przyjąć lub odrzucić
Może powiedzieć Fiat
Albo nie będę służyć
Niezależnie jakie to dzieciątko będzie

A ojcu dziecka Duch Święty mówi wtedy
Jak św. Józefowi we śnie
Nie bój się wziąć ich do siebie
Matki i dzieciątka
Bo one jest ze Mnie
Przyjmij to życie

To dzieciątko jest wielkie
Bo jest Bożym dzieckiem

Koronka do Ducha Świętego
Zaczyna się od Zwiastowania
Radosną nowinę przyjmij
Potem chrzest Boża pieczęć
Każdy też napotyka w swym życiu pustynię
Pokonać ją można
Odnajdując się w Kościele
By następnie stawać się człowiekiem
Sprawiedliwym prawdziwie i w pełni
Czyż ewangeliczna droga działania
Ducha Świętego w człowieku
Nie zaczyna się od tego małego zwiastowania
Które potem trzeba potwierdzać
Duch Święty działa
Kiedy pozwoli mu się działać
I współpracuje się z tym
Mimo różnych życia ludzkiego kolei
W tym małym zarodku
Jest już Duch Święty taki
Który chce ubogacić tych
Którzy przyjmują życie

Na zdj. Maryja Niepokalana i świeca
Podtrzymywanie płomyka życia
Jest obowiązkiem nie tylko rodziców
Aby Duch Święty mógł działać
I w życiu ich i w tym świecie

Maryja od której się zaczęło
Ewangeliczne Ducha Świętego działanie
Jest najlepszą patronką
Aby cywilizację śmierci przełamać
I aby Duch Święty w pełni działał

Oblubienica Ducha Świętego – Alleluja