Być sobą / w Chrystusie

Tylko Jezus może
Wypełnić człowieczą duszę
Sobą do końca
Można być tylko w Chrystusie

Wtedy dokądkolwiek pójdziesz
I cokolwiek zrobisz
Jezus będzie w Tobie
On Sam mówił będzie

Nie trzeba tu
Wielkich słów
Nie będzie trzeba nic więcej
Bo Chrystus w Tobie będzie

Na zdj. Przy Miłosierdziu Bożym świerki /
I otaczająca je niebieska przestrzeń /
Chmurki też je okalają /
Wolna tło zostawiając.
* Podobnie Chrystus traktuje człowieka /
Niczego mu nie zabiera /
jedynie puste miejsca zapełnia.

Zdjęcie

Duchu Święty, tchnienie Ojca

Beata Bednarz – Mój Jezu, mój Zbawco (Krzycz na cześć Pana!)

Żyję nie ja – Exodusconf | EX15 | Konferencja Exodus

Na nowo stwarzaj mnie