Księga Życia

 

wszystko cokolwiek robisz

ma swój inny wymiar

zapisujesz nieustannie Księgę

którą u kresu przeczytasz

 

wszystko cokolwiek powiesz nie uleci nie uleci

każde twe słowo złowi się w sieci

i zostanie przez Prawdę przecedzone

i pójdzie z tobą na tą drugą stronę

 

każdy twój ból cierpienie

przemienia ciebie

w bardziej zdatnego

dla Królestwa Niebieskiego

 

o ile w oporze się nie zatniesz

i nie powiesz

ja tego nie potrzebuję

ja tu króluję

 

każdy twój krok

przekłada się na twe istnienie

jest zapowiedzią przyszłego trwania

lecz już bez ustania

 

przeczytasz to wszystko

gdy już zamkniesz oczy

wtedy serce na szali położysz

czy ono przeważy

 

czy Księga którą piszesz

nakreśli uśmiech na Twej twarzy

czy dostaniesz po twarzy

swą złością w czeluści

a nie postaniesz w Niebieskiej Jutrzni