Boże cuda

 

  1. Cudem Twoim, Panie jest

każda rzecz mała,

którą poznajemy

w całej pełni,

doświadczamy jej

w oczywistości

i prostocie

– w tej jasności

rzeczy samej w sobie.

Za takie chwile,

dziękuję Ci, Panie!

 

  1. Cudem Twoim jest

każdy odruch serca jasny,

każde uczucie proste

w zalewie złożoności spraw.

Poznajemy

rozumem i sercem

– i za te chwile

czystego poznania,

dziękujemy Ci, Panie!

 

  1. Cudem również jest

miłość drugiego człowieka

w pełnej wolności woli

i swobodzie

odniesień dobra.

Za każdą taką chwilę,

gdy otwieramy się

na drugiego

całym spectrum

naszego istnienia

– dziękuję Ci, Panie!

 

  1. Bracie!

Możesz mnie kochać

lub odrzucić.

Zabić lub ocalić.

W dramacie spotkania

następuje spełnienie

naszych przeznaczeń.

Bez woli Bożej nic nie może być,

nic się nie stanie.

 

– Za wszystko,

dziękuję Ci, Panie!