Litania / we wszystkich i we wszystkim chwalmy Pana

Żono moja kochana
Chwal i wywyższaj Pana
Rodzino moja, moi bliscy
Chwalcie i wywyższajcie go zawsze
Przyjaciele, bliżsi i dalsi znajomi
Chwalcie i wywyższajcie Pana

Zdjęcie

Kapłani
Chwalcie i wywyższajcie Pana
Siostry i bracia zakonni
Chwalcie go i wywyższajcie zawsze
Cały ludu Boży
Chwal i wywyższaj Pana

Młodzieży i dzieci
Chwalcie Pana chwalcie
Biedni chorzy cierpiący
Chwalcie Go i wywyższajcie
Dorośli i starsi
Wywyższajcie Pana zawsze

Zdjęcie

Pieski kotki i wszystkie zwierzęta
Chwalcie i wywyższajcie Pana
Drzewa ptaki i trawy
Wywyższajcie Pana zawsze
Płody ziemi wszystkie
Chwalcie Go i wywyższajcie

Niech ziemia cała
Chwali swego Pana
Wszystko i wszyscy
Chwalcie i wywyższajcie Go zawsze
Dziękuję, że jesteście

Zdjęcie