Siedem jak jeden

 

7

5 chlebów i 2 ryby = 7 (pierwsze rozmnożenie chleba – Mt 14, 13-21)

7 Sakramentów świętych

7 Uczynków miłosiernych względem duszy / Uczynków miłosiernych względem ciała

3 cnoty Boskie i 4 cnoty główne – 7

7 grzechów głównych

7 x 7 Zdrowaś w Koronce o siedmiu boleściach NMP = 49

/7×7/ = 1 Zdrowaś Maryja

Siedem jak jeden

 

7

7 samochodów moich

7 miejscowości moich

7 prac moich

7 rodzeństwa mojego (5+2)

 

7 stron ziemi (5 kontynentów + 2)

7 sąsiadów Polski

7 x 7 stanów USA + 2 x [/1/+/1/]

/7 x 7/ = 1

 

7×7 = 49

49 – (1+2×2) = 44

 

/7 x 7/ = 1

Siedem jak jeden

 

Imion moich 7 (2+5)

Siedem jak jeden