Pośredniczka ziemi i nieba / Chrystusa i człowieka

Kiedy coś zawodzi
Człowiek sam inni ludzie
W Maryi znajdzie się ratunek

Ona w krzyżu
Odnajdzie od razu
Bo Ona pod nim stała
Rozumie go doskonale

Ona zaprowadzi do Chrystusa
By ten pocieszył
Ona z Nim umocni

Maryja jest w niebie
By zawsze na ziemi odpowiedzieć
Ona wszystko usłyszy
Duszę przeniknie

Jak słońca promienie
Spadają na ziemię
Tak Maryjna modlitwa
Łaski na świat zsyła

Maryja i Chrystus
Jedno są
Jezus wpatrzony w Matkę Swą

On jej słów zawsze słucha
Dlatego tak ważna jest Maryja
I modlitwa za jej pośrednictwem

Ona jest w niebie
Wstawia się za światem
I za tymi którzy jej zawierzyli
Swe życie

Na zdj. Królowa Wniebowzięta /
Na ziemię spogląda /
W białostockiej katedrze /
Ona zrozumie zawsze.

Zdjęcie

Ave Maria Jasnogórska – Santo Subito – Cantobiografia Jana Pawła 2