Eucharystia / Serce Chrysta

Miłość ukryta
Czeka na człowieka

Miłość piękna i pokorna
Ukryte Serce Boga

Mały opłatek
Hostia Święta
Cud niepojęty

Bóg z wyżyn nieba
Przychodzi
I oddaje się cały
Człowiekowi

Tak wielki i dobry
Ze pozwala nawet
Na niewiarę wzgardę i lekceważenie
Jego osoby

Niczego nie narzuca
Prosi tylko milczeniem
Przyjmij Mnie

A jeśli serce otworzysz
Na ten cud Boży
Jeśli pozwolisz
Bóg życie w tobie odnowi

Przekaże ci miłość taką
Która obejmie świat cały
Małą drogę dla ciebie
W pokorze i uniżeniu

Wobec Tego który
Za ciebie umarł
Abyś ty przyjął
Ten cud nieustanny
Boga z nami.

Na zdj. Adoracja Eucharystyczna w kościele św. Faustyny w Białymstoku/
Jest św. Faustyna tu, bł. Michał, św. Michał Archanioł i Jan II Paweł /
Piękni święci Miłosiernej Miłości.
*Dziś św. Jana Pawła II wspomnienie /
On na Jezusa wskazywał zawsze /
A Eucharystia to serce Chrysta.

Zdjęcie

Magda Anioł – Kiedyś wino i chleb

Pan jest mocą swojego ludu