Modlitwa ubogiego / krótka

Obroń mnie przed moim przeciwnikiem
Niech się Panie na zawsze nie zawstydzę
Nie ze względu na mnie Panie
Lecz na Miłosierdzie Twoje
Amen

Na zdj. Miłosierdzia Bożego krakowskie sanktuarium /
Nie zważaj na nędzę moją Panie /
Miłosierdzie Twoje /
Ponad wszelkie nędze moje.

Image