3M3 / mieszkanie Bożej łaski

Mozambik Mauritius Madagaskar
Afrykańska pielgrzymka papieska

Miłość Miłosierdzie Maryja
Trzy wyznaczniki życia

Mowa milczenie modlitwa
Wszystko ma swój ważny wymiar

M jak mieszkanie
Bóg chce miejsce
W nas znaleźć

*W św. Piotra Klawera pisano
Afrykanów patrona
Punkt wyjścia
Do rozważań o Bożej łasce

Na zdj. Wschodzące dziś rano słońce /
Z pewnego mieszkania na Żytniej /
Niech Boża łaska trwa w nas /
Mimo wszystko i w każdy czas.

Image