I

RÓŻANIEC /z Hubalem/

 

+

Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć,

KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

 

– w Twoich intencjach,

– za wszystko Ci dziękuję,

– w intencji wynagradzającej za grzechy nasze i całego świata,

– za zmarłych… / dusze w Czyścu cierpiące,

– w naszych intencjach…

 

TAJEMNICE RADOSNE

 1. Zwiastowanie

„Fiat.” Niech mi się stanie, jak Ty chcesz Maryjo, jak Ty chcesz, Panie.

 1. Nawiedzenie św. Elżbiety

„A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie”

 1. Narodzenie Pana Jezusa

„Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli /ludziom, w których on upodobał sobie”

 1. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Ofiarowuje Ci wszystko, Maryjo. Totus Tuus. Cały jestem Twój i wszystko, co moje jest Twoje. Wszystko Ci ofiarowuję. Wszystko i wszystkich.

 1. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

„Dlaczegoście mnie szukali?

Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”

 

TAJEMNICE ŚWIATŁA

 1. Chrzest w Jordanie

„Pozwól teraz, bo tak trzeba nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”

 1. Wesele w Kanie

„Zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie”

 1. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”

 1. Przemienienie na górze Tabor

Przemień nas, Panie.

„Przemieniajcie się w myśleniu waszym”

 1. Ustanowienie Eucharystii

„Krwi Chrystusa, wybaw nas!”

„Ciało Chrystusa niech nas strzeże na życie wieczne.”

 

TAJEMNICE BOLESNE

 1. Modlitwa w Ogrójcu

„Nie moja wola, a Twoja niech będzie.

Nie jak ja chcę, lecz jak Ty.”

 1. Biczowanie Pana Jezusa

… pustynia duchowa…

 1. Cierniem ukoronowanie

„Ecce Homo. Oto człowiek”

 1. Dźwiganie krzyża

Abyśmy nasz krzyż nieśli z wytrwałością i cierpliwością.

 1. Ukrzyżowanie Pana Jezusa

Abyśmy umierali dla naszych słabości.

 

TAJEMNICE CHWALEBNE

 1. Zmartwychwstanie

Abyśmy zmartwychwstawali w Panu.

„Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał.”

 1. Wniebowstąpienie

„W domu mego Ojca jest mieszkań wiele…”

 1. Zesłanie Ducha Świętego

„Przyjdź, Duchu Święty! Przyjdź, Panie Jezu! Marana Tha!”

 1. Wniebowzięcie NMP

O, Maryjo! O, Królowo! O, Pani! – módl się za nami.

 1. Ukoronowanie NMP

Króluj, Maryjo w naszym życiu. Króluj i zwyciężaj!

„Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie!”

 

KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO – MÓDL SIĘ ZA NAMI! x3

 

 

II

KORONKA O 7 BOLEŚCIACH NMP

+

I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami!

 1. Proroctwo Symeona

Maryjo, Tobie polecam całe moje życie z jego krzyżami.

 1. Ucieczka do Egiptu

Maryjo, powstrzymaj tych, którzy czyhają na czyjeś życie, zdrowie, mienie, dobre imię.

 1. Zgubienie Jezusa

Pomóż odnaleźć Jezusa tym, którzy Go zgubili.

 1. Spotkanie na drodze krzyżowej

Maryjo, Wspomożycielko, Współodkupicielko nasza, módl się za nami grzesznymi!

 1. Ukrzyżowanie i Śmierć Pana Jezusa

Maryjo, Patronko dobrej śmierci, módl się za nami w naszej i innych ostatniej godzinie.

 1. Zdjęcie z Krzyża i złożenie w ramionach Matki / Pieta

Maryjo, bądź ze wszystkimi, którzy najbardziej potrzebują Twojej pomocy.

Bądź z nami w naszych boleściach.

 1. Złożenie do grobu Pana Jezusa

Maryjo, pociesz wszystkich smutnych, strapionych, bolejących.

 

3x Zdrowaś…

– na uczczenie łez Matki Bożej Bolesnej podczas tych boleści wylanych i w intencjach Ojca Świętego.

MATKO BOŻA BOLESNA – MÓDL SIĘ ZA NAMI!

MATKO BOŻA POCIESZENIE – MÓDL SIĘ ZA NAMI! x3

 

III

MAŁA KORONKA KU CZCI MARYI

+

Totus Tuus, Maryjo.

Cały jestem Twój i wszystko, co moje jest Twoje. Wszyscy moi są Twoi.

Wszystko Ci zawierzam, oddaję, wszystko i wszystkich!

 

Wierzę w Boga…

 

 1. Na poznanie moich grzechów…

Ojcze nasz…

4 x Zdrowaś Mario…

Chwała Ojcu…

 

 1. Ku uczczeniu Pana Jezusa – przez Maryję i z Maryją!

Ojcze nasz…

4 x Zdrowaś Mario…

Chwała Ojcu…

 

 1. Ku uczczeniu Maryi – z Jezusem i dla Jezusa!

Ojcze nasz…

4 x Zdrowaś Mario…

Chwała Ojcu…

 

Jezu, ufam Tobie!

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami!