W Albani / ludzki dramat

Obrazy / dane mi pewnego razu

Dobro wobec zła / analiza egzystencjalna

Boże Narodzenie / Miłosierdzie dla ciebie

Matka / Boga i nasza

Wolno / wolniej

Ballada / Hubal-la-la

Antonim / synonim

Modlitewne akty strzeliste / kompilacja czysta

Mała / dla mnie-(j) naj, sza!

Przypowieść o przewrotnym bogaczu

6 / szóstka szósteczka szóstunia

Ofiarowanie / ofiara a owanie

Mania / szatana

Krzyż nowy / dla wierzących

O prze-trwanie modlitwa / o trwanie mimo wszystko

Od-rodzić się do / w Bogu życie nowe

Przymierze z Bogiem / Arką serce ludzkie być może

Listy do Żony

Bang bang / pif paf

Jan Paweł II święty / zawsze wierny

Maryjne wezwania / na kanwie litanii

Przymioty i przywary / trzy po trzy pary

Przy-stawanie / bycie razem

Zdjęcie

Na zdj. Ołtarzyk – w domu naszym.