Dyptyk – życia strony / a emocjonalne stany

Dyptyk – życia strony / a emocjonalne stany

Ludzka dola / a niewola doła

Mozaika życia stanów / układanie basów tenorów altów i sopranów /