Jakub / imię nowych czasów

1. (Jak u b)-rata
Jakub piętę trzymał
Tak u Boga
Nowe dostał imię

Izrael
Bo walczył z Bogiem
Imię narodu
Ojca wszystkich pokoleń

2. (Jak u b)-rata Jezusa
Z bratem swym Janem
Jakub Apostoł
Nowe imię dostał

Synowie Gromu
Bo gniew ich opanował
Że nie chcieli
Przyjąć do siebie Boga

3. (Jak u B)-rata Jezusa
Kuzyn jego
Jakub Mniejszy
Autor listu z Nowego Testamentu

W parze z Jakubem Większym
Tamten gromił pogan
A ten przyjął ich do Chrystusa
Nie kładąc na nich ciężarów większych niż trzeba

4. (Jak u b)-raci franciszkańskiej
Jakub Strzemię
Apostoł ruskiej ziemi
A strzemię piętę obejmuje przecie

Polski następca imienny
Jakubów Biblijnych
Miłośnik Najświętszego Sakramentu i Maryi
Wpisuje się w nurt ich czynów

5. Patriarcha Jakub
W Egipcie umarł
A Jakub Większy
W znamiennym roku
44

Jakub Mniejszy jak Apostoł
Poniósł śmierć męczeńską
A Jakub Strzemię
Jak protoplasta Izraela umarł naturalnie

6. Klamra zamknęła się
Jakubowi męczennicy
Wśród Jakuba Izraela
I polskiego Jakuba Strzemię

Paraleli jest tu wiele
A ty nie bój się Jakubie
(Jak ub)-ogi jesteś
Bóg jest mocny wielce

7. Przecież Jakub
Jest taki mały
Tobie Panie
Zaufałem

Jak Kuba Bogu
Tak Bóg Kubie
Ufaj nieboraczku
Jakubie

Na zdj. Zachodnie słońce /
I Miłosierdzie Boże /
Jak-ub ub-ogi w Bogu /
Lecz Bóg jest mocny //
*On za ciebie walczy /
On zło zwycięży /
Ufaj tylko /
I się nie lękaj.

Zdjęcie

Ja wierzę, że to Jezus