Sanctus

Dzięki Ci Panie za chwile
Kiedy podnosisz mnie
Na Świadectwo dla nich

Dzięki Ci też za ten krzyż
On jest probierz
Mego trwania w Tobie

Dzięki za wszystko Ci
Jedynie Ty jesteś święty
Do końca i całkowicie dobry

Tylko Ty jesteś źródłem i oparciem
Mych snów i pragnień
Bo Ty jesteś Bóg Autor mych dróg

Za wszystko dziękuję Ci
Również za różne doliny i góry
Które Ty wypełniasz Duchem Swym

Wszystko jest łaską Twą
Nawet jeśli inni nie rozumieją tego
Ty wszystko prostujesz w mym krwiobiegu

Wszystko jest darem
Co przeznaczone dla mnie
Bo w tym płyną moje dni wobec Twej chwały

Łaską Twą przemienione też będą one
One (1) czyli raz na zawsze

Na zdj. Kaplica sióstr franciszkanek od cierpiących /
Kościół miejscem uniesień ducha jest świętym /
Tam gdzie Eucharystia /
Tam miłość i dobro rozkwita.

Zdjęcie