Jesteśmy piękni / pięknem Bożej Miłości

Jesteśmy piękni
Nie według siebie
I sił swoich
Lecz według piękna Bożej Miłości

Jesteśmy piękni
Gdy w sobie odtwarzamy
Obraz i podobieństwo Boże
Według mocy łaski

Jesteśmy piękni
Gdy żyje w nas Chrystus
Gdy o Nim świadczymy
Swą wiarą i życiem

Jesteśmy piękni
Bożą Miłością
Nie wedle tylko
Ludzkich upodobań

Jesteśmy piękni
Gdy w Miłosierdziu Bożym
Się zanurzamy
Siebie wszystko i wszystkich
I swoje rany

Jesteśmy piękni
Miłością Najpiękniejszą
Tej Bożej łaski
Która nas czyni
Dziećmi Bożymi

I która nas kształtuje
Tak jak jej najpiękniejszy wyraz
Maryję

Na zdj. Nocne niebo nad Czysta /
I prześwity błękitne /
Boża Miłość nas rozświetla /
I wszystkie ciemne w nas miejsca.

Zdjęcie

Każdy spragniony