Matka oczekiwania / na przyjście Pana

Matko adwentowego czuwania
Tyś jest Ucieczką naszą w czekaniu
Na to kiedy Chrystus przyjdzie znów
By wybawić od wszelkiego zła swój lud

A-nas-Ta-z-(zł)ego mocy
Wybawiać też musi
Bo Ona w Panu
Pogromczynią szatanów

A-nas-Ta-z-ego naszego
Wyprowadzać musi
Bo Ona Matką Pięknej Miłości
Wobec innych ludzi

Dziewica Niepokalana
Najwspanialszy wyraz piękna Pana
Miłość najczystsza
Ona uczy ludzi dobra

Wobec siebie
Najbliższych nam
Tych dalszych też
I wrogów w prawdzie serc

Piękna jasna i czysta
Świata Królowa Dziewicza
Matko Bożego Dziecięcia
Nas wspieraj

Króluj Maryjo
Ty zawsze zwyciężasz zwyciężaj
Jezu przyjdź
I nie zwlekaj już

Na zdj. Matka Pięknej Miłości /
W katedrze św. Michała Archanioła w Łomży /
W św. Anastazego pisano /
By oddać chwałę Bogu w Maryi Pannie.

Zdjęcie

Maryja błogosławiona pełna miłości