Męstwo / modlitwy wiernej

Wytrwała modlitwa
Jest oznaką męstwa
Także dotyczy to niewiast

1. Jest właściwym rzeczy ustawianiem
Nie jest męstwem
W różne strony się chwianie

Jest objawem wewnętrznej siły
Mocą w słabości
Dotyczy to wszystkich

Modlitwa w obronie staje
Tych którzy nie mogą się bronić inaczej
Nie jest przemoc atrybutem męstwa

2. Różaniec
Męstwa Chrystusa i Maryi rozważanie
Roli Boga człowieka zbawczych wydarzeń świata

Którzy go odmawiają
Odważnie w prawdzie stają
Swego życia wobec mocy Bożej

Cóż bardziej męskie
Niż właściwe ustawianie rzeczy
Wszystkiego wobec spraw Bożych

3. Nie jest męstwem
Uciekanie od spraw ważnych
Dla kondycji człowieka fundamentalnych

Nie jest męstwem
Ułuda samostanowienia
Siebie i świata bez Boga

Męstwem nie jest na pewno
Iluzja świata bez wartości
Lecz przekłamaniem fałszem

To nie męstwo
Nazywanie prawdy słabością
Brak pokory wobec spraw wiecznych

4. Modlitwa w męstwie jest niedościgła
Jest celem
Który ciągle doskonali siebie

Wobec Boga bycie
To doświadczanie życia
Bez miraży fikcji

To droga do Boga
Mocna i twarda
Bo trzeba wszystko na szali wieczności ważyć

W modlitwie
Ja jest prawdziwe
A nie w różne pozory ubierane

Modlitwa wojny rozbraja
Umacnia wolę
Rozum podnosi

Na zdj. Chyba tylko ten kto się modli /
Potrafi stawać w obronie słabszych /
Modlitwa szerzy dobro /
Przeciwstawia się zła zbrodniom.
Być dobrym jak chleb
To nie słabość jest
Męstwo modlitwy wiernej
Uzdatnia do tego najpełniej
– Święty brat Albert w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia /
Że modlitwa jest siłą dobra to potwierdza –

Zdjęcie

Modlitwa o wschodzie słońca – Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński