Ku negacji zła / promocja dobra

Przymiotniki
Trzeźwy rześki czerstwy
Przymioty dobra
Jak chleba

Trzeźwo myśleć
Rześko patrzeć
Czerstwo żyć

A nie osz-czerstwo
Nie g-rzes(z)ki
Nie trze(ba)-(z)(w=l)o

Przymioty cnoty
Zła wyodrębniają cechy
Absorbują wartości niebieskie

Trze(ba)-(z)wo(dy) do młyna głowy
By rze(czy)-s(zyb)ko oceniać
By z cze(gos)-(r)stwo(rzyc) chleb serca

Trzy przymiotniki pomagają
Świat układać odpowiednio
Dobro praktykować promować niebo

Na zdj. Na Żytniej Z na niebie /
Zło dobrem i prawda Zwyciężać trzeba /
Niech tak sie stanie. Amen.

W św. Ku-neg-undy pisano
Ku neg-acji zła
Temu służy dobro i prawda
Przymioty serca jak chleba

Zdjęcie