Viva La Vita /
Niech żyje życie

Życie

To czas
Na dobro w nas

To ze złem
Miłości walka

To miejsce zachwytu
Nad pięknem świata

To prawdy kwestia
I jej zwycięstwa

To z człowiekiem spotkanie
I z tym co sobie damy

To konkret i potencjał
To udział w trudach i radościach społeczeństwa

Wreszcie bo tak trzeba
To wyjście naprzeciw nieba

To siebie budowanie
W znoju i nadziei trwania

To w dziejach ludzkości partycypacja
I budowanie nowej społeczności świata

To ze słabości powstawanie
Z grzechem wygrywanie

To taki czas
Na sprawiedliwość w nas

By oddać każdemu
To co należy się jemu