1. Kodeks etyki – wartości w danej grupie zawodowej.
  2. Spotkania z poezją – ukierunkowane dla różnych grup zawodowych.
  3. Sfera publiczna i prywatne interakcje w wykonywanym zawodzie.

Koordynacja spotkań okolicznościowych…