Psy Pana / Domini canes

Psy Pana
Sól Słowa Bożego p(o)sy/pana

Pana słowem i czynem głoszą
Kaznodzieje życia Bogiem

(Ho)psa-Pan-a (ja) 🙂
Panem się cieszę
A On kocha też mnie

Psem Pana czy wilkiem być
Jedno źródło
Różne wyrazy

Wiernie służyć
We wspólnocie
Lub samotnie

Pana wypatrywać
Iść do Niego zawsze drogami swymi

Panu zawsze wierzyć
Przy nim stać na posterunku
Bronic Go wobec zagrożeń różnych

Pan też na psy swe zawsze patrzy
Karmi je Słowem i prowadzi

Przyjacielem jest
O swoich zawsze dba
Blisko Niego zawsze są psy Pana

One Pana kochają
Pan je zachowuje
Wzajemna obrona
Pan i psy Pana

Ja pies
Być tam
Gdzie
Pan jest 🙂

Na zdj. Dumeczka mój pies /
Ja i on lubimy być razem /
*Kto psa ma wiernego /
Zrozumie słowa wiersza tego 🙂

Zdjęcie

Puszek Okruszek – N. Kukulska

🙂