Cud Miłosierdzia Bożego / wobec człowieka grzesznego

Jedyne co człowiek wobec Boga może
To uwielbiać Miłosierdzie Boże
To wobec Niego się uniżać
Marność i nędzę swoją uznać

I za wszystko Mu dziękować
Bo wszystko jest łaską Jego
Wysławiać święte Imię Boga
W prawdzie wobec Niego zawsze stawać

Bo w Nim poruszamy się
On jest Początkiem i Końcem
I wszystko w Nim znajdzie zwieńczenie swe
Także każde życie ludzkie tak czy inaczej

Bo to On jest Bogiem
Cały świat należy do Niego
A mały i słaby człowiek
Może tylko uwielbiać Miłosierdzie Jego

Najlepszą Przyczyną Miłosierdzia Bożego
Jest Maryja Panienka Najczystsza
Bo w Niej z Boga wszystko i Ona cała
Jest z Miłosierdzia Bożego zbudowana

Ona zawsze wpatrzona jest w Syna
I na nas patrzy tymi samymi oczyma
Dlatego też w Niej
Miłosierdzia Bożego Pośrednictwo Najlepsze

Nieustannie trzeba wielbić Miłosierdzie Boga
Wszystko i wszystkich Mu oddawać
I radości i smutki wszelkie
I zwycięstwa blaski i gorycz porażki

Przed Nim w prawdzie i małości swej stawać
Nieustannie Mu dziękować i Go wysławiać
Za Jego łaskę i wierność okazaną najpełniej
Wobec każdego grzesznego człowieka

Przez nieustający cud Bożego Miłosierdzia

Na zdj. Maryja Matka Miłosierdzia /
W białostockiej katedrze /
Wszystko jest Bożą łaską /
Także Maryi pośrednictwo najpiękniejsze.

Zdjęcie

O Matko Miłościwa – Chór parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

/

O Matko miłościwa