Ufność / drugie miłości skrzydło

Dzisiaj dał mi poznać Pan
Że drugim krokiem po uniżeniu
Po uznaniu wielkości Boga
Jest ufność w Boże Miłosierdzie

To bardzo piękne
Jak dobry jest Bóg
Nie musimy się lękać
Tylko zaufać Mu

W pokoju serca iść swą drogą
Z wiara uniżeniem i ufnością
Nie przerażać niczym się
Wystarczy tylko tyle

Na zdj. Paschał, tabernakulum i Jezus Miłosierny /
W białostockim Miłosierdzia Bożego sanktuarium /
Jesteśmy naznaczeni pieczęcią chrztu świętego /
Wystarczy tylko ufać pokornie łasce Bożej /
*I mocy sakramentów.

Zdjęcie

Ufam Tobie, Miłosierny Jezu