Sztuka / to moc ducha

Gdzie sztuka i dobre wartości
Tam pokój w sercach gości

Tam gdzie artyści
Służą ludzkości
Przez duchowe radości
Tam wzrasta moc miłości

Sztuka
Ma potencjał ducha
Jeśli piękno w zgodzie z prawdą kreuje
Wzrastają w człowieczeństwie ludzie

Sztuka
Jak rytmu serca muzyka
Na innych wpływa
I buduje w świecie życzliwe usposobienie

Łączy i solidaryzuje tych
Którzy chcą najlepszy eliksir życia pić
Jest ponad wszelkimi podziałami
Uniwersalizuje harmonię między ludźmi

Dziękować trzeba artystom
Którzy w prawdzie ducha
Krzewią wartości dobre
Zbliżają nas przez piękno

Dobra sztuka
Ponad materia wzlata duchem

Na zdj. Białostocki teatr im. A. Węgierki /
Dobra sztuka jest czystym pięknem /
Stąd te słowa wdzięczności i radości /
Wobec wszystkich artystów krzewiących prawdziwe wartości.

Zdjęcie