Cień rzeczy

 

miłości

nie wyrazisz słowem

nie wyrazisz

 

rozpaczy

nie wyrazisz słowem

nie wyrazisz

 

możesz dać tylko

 

możesz tylko

ukształtować

pewien cień rzeczy

 

samych w sobie

samych dla siebie

 

reszta jest zaufaniem

że nie zostaniesz

 

odrzucony

potępiony

wyśmiany

 

nie wyrazisz

nie wyrazisz