Modlitwa / Miłosierna Miłości bądź przy nas

Niech Miłosierdzie Twoje Panie
Objawia się na nas zawsze
Niech nas przenika życie nasze
Niech będzie świadectwem
Twej Miłości Miłosiernej

Niech Miłosierdzie Twoje
Całkowicie nas obejmuje
Niech będzie znakiem i symbolem
Miłości Twojej

Jezu ufam Tobie

Na zdj. Białostockie Miłosierdzia Bożego Sanktuarium /
Żyć w świetle Bożej łaski /
Zawsze.

Image

Okaż mi Boże Miłosierdzie – Lumen