W przeciążeniu zła / módl się ufaj i walcz

Wydaje się
Że kiedy zło wzmaga się
To już człowiek nic nie może

Ale nie tak jest w Bogu

Kiedy ktoś
Próbuje podeptać twój sen
Módl się

Do Boga uciekaj się

I walcz
O dobro w twych drzwiach
I ufaj

Bóg jest większy niż to wszystko

I się nie poddawaj
Uczyń Boga twierdzą swoją
Nie zawiedziesz się

A zło i tak nie ostoi się

Na zdj. Zachodnie niebo na Żytniej /
Słońce odbija się w bloku naprzeciwko /
Dobro zawsze odnajdzie się /
Tak czy inaczej /
Prostopadle lub na odbicia zasadzie.
* A zło /
Ze wstydem stąd odejdzie.

Zdjęcie

Zło DOBREM zwyciężaj – Revolucja

Ich Troje – Powiedz

Wstań i walcz – Kasia Kowalska & Maleo Reggae Rockers