Boże Narodzenie / a dzieci niewinnych zabicie

Narodzenie Jezusa Chrystusa
Przysłonił dramat dzieci
Zabitych z rozkazu Heroda
W okolicach Betlejem

Dom chleba a śmierć
Eucharystia źródło życia
Wobec nienarodzonych zabijania
Kościół Jezusowy a życie poczęte

Cień śmierci przy przyjściu Chrystusa
Z przyczyny interesu innych ludzi
Zabijanie nigdy usprawiedliwone nie jest
Ani przez władze ani przez prawo czy pieniądze

Święci Młodziankowie męczennicy Jezusa narodzenia
Święte dzieci nienarodzone przez innych zabite
Wstawiają się za nami za wszystkimi
Którzy w tym dramacie niestety uczestniczyli

I wołają
Dość śmierci
Każdy ma do życia prawo
Od poczęcia do naturalnego jego końca

We Wigilię wspomnienia Świętych Młodzianków pisano
Życie nie jest przywilejem kogoś jest każdego prawem
Dosyć już dramatu ludzkich serc dosyć nigdy więcej
Niezawinionej niewinnej śmierci i uwikłania w nią innych

Metro – uciekali