Przewidzący / prze widzący

Bóg jest przewidzący
Wszystko przewidzi
I wszystko widzi
Nic i nikt sie przed Nim nie ukryje

Wszystko wie
Wszystko wiedzący jest
Jest prze-wie-lebny
Prze-wiedzący prze-znający
Wszystko i wszystkich
Przenika

Prze-mocny i wszechmocny
Nie mylić z przemocą
Ta jest diabla domena
A Bóg może wszystko
I robi to w służbie miłości i dobra

Wszech-silny i prze-silny
Nikt i nic sie z Nim nie równa
Ale nie bezsilny
Bo On wszystko może
Nie męczy się nie zwleka
Choć tak to może wygląda
On czeka na człowieka

Wszech i prze-mądry
Ale nie przemądrzały
Jak diabeł
On to wszystko stworzył
Wiec prawidła i zasady wszelkie
Zna najlepiej

Prze wszech i naj
To domeny opisu Boga
Superlatywy same
Słusznie wskazywane
I odpowiednie
Wobec Najwyższego
I tego co dotyczy Jego

To właśnie przymiotniki
W stopniu najwyższym
Najlepiej określają Boga Majestat
Opisują Go i tak nawet niedoskonale
Bo On jest Doskonałością
We wszystkim Samą

Najświętszy z świętych
Pan Bóg niebieskich zastępów

Na zdj. Piękna tęcza na Żytniej /
Bóg jest super /
On jest Ojcem najlepszym /
Wie czego potrzebują Jego dzieci.

Św. Cyryl Jerozolimski jest dziś wspominany
Cyrkiel doskonałość Boga opisuje dobrze
Obyśmy przymioty Bożej doskonałości widzieli słusznie
I kontemplowali je w nieustającym zachwycie

Zdjęcie

Małe TGD – Bohater