Tak Bohaterowi zawsze / bo nie haterowi także

Chrystus
Bohater nasz
Po to przyszedł
By człowiek mógł wolność mieć
By miłością i prawdą żył
By pięknem i dobrem się cieszył

Ale jest tez hater
Nienawistnik wielki
Który człowiekowi
Chce szkodzić
Uwikłać go chce
W grzechy wszelkie
Kłamstwa głosi
Nienawiść szerzy

Trzeba tak powiedzieć Bohaterowi
A nie haterowi
I postępować według tego
W wolności dziecka Bożego

Tak Bohaterowi
Tak dzieciom Jego
Nie haterowi
I tym którzy postępują według niego
Niech się lepiej nawrócą
Z grzechu obmyją

Piesek, to też stworzenie Boże jest.