Pył marny / i Bóg miłosierny

Pyłem marnym jestem
Może ze wszystkich najmniejszym
Dlatego ufam Panie
W Twoje Miłosierdzie

Pył marny jestem
Niewydoskonalony w miłości
Lęków i niepokojów pełen
Dlatego liczę na Twe Miłosierdzie

Pył marny
Słaby i nędzny
Dlatego ufność pokładam
W Twoim Miłosierdziu

Ufam Miłosiernej Miłości Twojej
Ona jest ponad wszelkie nędze moje
I ponad wszystkie marności światowe
Jezu ufam Tobie

Miej Miłosierdzie dla nas i całego świata