Anno Domini / Anno!

Anno Domini
Każdego roku Pańskiego
Anno w domu moim
Jak byłaś będziesz

Anno Domini
Każdego roku Pańskiego
Anno Pana łasko dla mnie
Byłaś i będziesz

Anno Domini
Każdego roku Pańskiego
Anno dziękuje Bogu
Za dar dla mnie z Ciebie

Anno Domini
Anno Pana
Każdego roku
W Bogu razem trwajmy

Maleo Reggae Rockers – Alibi