1. Kodeks etyki bibliotekarza – wartości w zawodzie bibliotekarza.
  2. Hermeneutyka tekstu literackiego, czyli jak w prosty sposób interpretować poezję.
  3. Warsztaty dramowe.
  4. Sfera publiczna i prywatne interakcje w bibliotece.
  5. Korepetycje bibliotekarskie z różnych epok literackich.

Prowadzenie spotkań autorskich.

Lekcje biblioteczne.