Sorry

Przepraszam
Wybacz mi

Jeśli w czymś zawiniłem Ci

Przepraszam
Wybacz mi

Jeśli źle zrobiłem coś
Powiedziałem
Pomyślałem

Przepraszam
Wybacz mi

Jeśli za dużo napisałem
Czegoś miałem

Przepraszam
Wybacz mi

Jeśli nie podziękowałem
Źle coś zinterpretowałem

Przepraszam
Wybacz mi

Jeśli nie doceniłem
Jeśli nie wiedziałem

Przepraszam
Wybacz mi

Jeśli cokolwiek gdziekolwiek ja źle
To nieświadomie

Przepraszam
Wybacz mi

Mój Bracie
Siostro
Boże

Przepraszam
Wybacz mi

Jeśli cokolwiek
Gdziekolwiek
Komukolwiek
Nie tak

Przepraszam
Wybacz mi

Jeśli nieświadomie
Lub bardziej w tej stronie

Przepraszam
Wybacz mi

Moje grzechy
Złe słowa i myśli
Przykre uśmiechy
Nieudane czyny

Przepraszam
Wybacz mi

Nie miej żalu
Nie wspominaj mnie źle

Przepraszam
Wybacz mi

Dla Ciebie
Ja kruszę się

Przepraszam
Wybacz mi

Wszystko złe
Wynagrodzić chcę

Przepraszam
Wybacz mi

Jak ja
Wybaczam Tobie

 

Anna Chodakowska /Stachura – Confiteor, fragment „Mszy Wędrującego”

Jezus Drogą – Tak mnie skrusz

Wybrzeża pełne ciszy – Miłość mi wszystko wyjaśniła