Cywilizacja Miłości

 

Jeśli chcesz kochać

i być kochanym

– stwórzmy razem

Cywilizację Miłości

 

Jeśli chcesz żyć

prawdziwie i szczerze

– stwórzmy razem

Cywilizację Miłości

 

Jeśli nie chcesz

w anty-kulturze śmierci brodzić

– stwórzmy razem

Cywilizację Miłości

 

Jeśli nie chcesz

opierać świata na mamonie

– stwórzmy razem

Cywilizację Miłości

 

Jeśli chcesz wartości

a nie śmieci złości

– stwórzmy razem

Cywilizację Miłości

 

Jeśli chcesz dobra i radości

a nie pychy i podłości

– stwórzmy razem

Cywilizację Miłości

 

Jeśli chcesz Boga

a nie lęku i trwogi

– stwórzmy razem

Cywilizację Miłości

 

Tylko w klimacie miłości

człowiek może swobodnie oddychać

dlatego

– stwórzmy razem

Cywilizację Miłości

 

Tylko w dobroci i prawdzie

człowiek może dobrze żyć

dlatego

– stwórzmy razem

Cywilizację Miłości

 

Nie śmierci złu i kłamstwu

Nie zbrodniom

Nie wyzyskowi  i prześladowaniom

Lecz tak dla

– stwórzmy razem

Cywilizację Miłości

 

Tylko tak wyjdziemy

naprzeciw

czystym pragnieniom ludzkości

świata pokoju i wolności

 

dlatego

– stwórzmy razem

Cywilizację Miłości

 

nalegam

– stwórzmy razem

Cywilizację Miłości

 

niczego bardziej

nie potrzebujemy

to jest nadrzędnym celem

 

Maleo Reggae Rockers – Żyć aby kochać